سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
گزارش نشست تخصصی« بررسی حقوقی وضعیت میانمار»

گزارش نشست تخصصی« بررسی حقوقی وضعیت میانمار»

تهیه و تنظیم:کمیته دانشجویی

نشست بررسی حقوقی وضعیت میانمار روز چهارشنبه ٥ مهرماه ١٣٩٦ توسط کمیته دانشجویی انجمن مطالعات سازمان ملل متحد در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در این نشست ابتدا خانم دکتر مصفا رییس انجمن، به اهمیت برگزاری نشست های دانشجو محور و همچنین لزوم پرداختن به وضعیت میانمار اشاره نمودند.

سپس آقای امیر سلیمی دانشجوی کارشناس ارشد حقوق بشر دانشگاه شهیدبهشتی مقدمه ای در باب وضعیت تاریخی میانمار بیان نموده و ژنوسید را از منظر حقوق بشر بررسی کردند.

خانم فروزان پورجباری دانشجوی ارشد روابط بین الملل تهران، که در حال نگارش پایان نامه ی خود، با موضوع نقش سازمان ملل و سازمان های غیردولتی در کاهش ژنوسید در میانمار هستند، ابعاد مختلف این موضوع را عنوان کردند.

در ادامه خانم فاطمه یاوری کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهیدبهشتی، ژنوسید در میانمار را با تاکید بر وضعیت زنان و کودکان بیان نموده و در پایان شعری را به زنان و کودکان آسیب دیده در میانمار تقدیم کردند.

سپس آقای هوشنگ شیخی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات و عضو کمیته ی دانشجویی انجمن، ابعاد رسانه ای کشتار مسلمانان روهینگیا را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

در ادامه ی بحث، آقای مجید مهاجرانی دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات، عدالت در دسترس را با تاکید بر جنایت علیه بشریت در میانمار بیان نمودند.

در پایان کلیپی از وضعیت مسلمانان در میانمار پخش شد و جلسه ی پرسش و پاسخ برگزار گشت.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر