سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
گزارش نشست تخصصی «اصلاحات در سازمان ملل متحد»

گزارش نشست تخصصی «اصلاحات در سازمان ملل متحد»

تهیه و تنظیم:کمیته دانشجویی

کنفرانس «اصلاحات سازمان ملل متحد: دیدگاهای ایران و آلمان» توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری انجمن آلمانی سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ١٩ مهر ماه ١٣٩٦ در خانه اندیشمندان علوم انسانی و به زبان انگلیسی برگزار شد.

ابتدا دکتر پوریا عسکری دبیر انجمن، ضمن خوش آمدگویی، به دلایل انتخاب موضوع نشست و اهمیت پرداختن به این موضوع اشاره کردند.

سپس دکتر ماریا دوتسنکو، رییس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، سخنرانی خود را با موضوع بررسی ساختار سازمان ملل و عملکرد آن در سالهای اخیر ارائه نمودند.

پس از آن دکتر Ulrike Renner، رییس انجمن آلمانی سازمان ملل متحد و دکتر نسرین مصفا رییس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد مقدمه ی بحث را با توضیح موضوعات سخنرانی های نشست آغاز کردند.

همچنین دکتر مصفا با اظهار خشنودی از همکاری بین انجمن ها، بر اهمیت دیدگاهای متفاوت ولیکن با هدف مشترک برای اصلاح در سازمان ملل متحد برای توانایی بیشتر برای مواجهه با مشکلات بین المللی تاکید نمودند.

در ادامه بخش اول برنامه با مدیریت خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد برگزار شد.

دکتر Martin Pabst دبیر انجمن آلمانی، مکانیسم حفظ صلح سازمان ملل متحد، دیدگاه و مشارکت آلمان را مورد بحث قرار دادند.

 و سپس دکتر امیر ساعد وکیل استاد دانشگاه تهران، سخنرانی خود را با موضوع اصلاحات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایراد نمودند. 

در ادامه، بخش دوم نشست با مدیریت دکتر بهرام مستقیمی، استاد دانشگاه تهران آغاز شد.

دکتر پوریا عسکری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اصلاحات سازمان ملل متحد و مسئولیت بین المللی برای شرکت های چندملیتی را مورد بحث قرار دادند.

سپس آقای Tassilo Schmid عضو هیات مدیره انجمن آلمانی، سخنرانی خود را با موضوع صلاحیت کیفری بین المللی: مسولیت دولتها و سازمانهای بین المللی ایراد کردند.

بخش سوم برنامه با مدیریت آقای زید الدیلمی عضو انجمن آلمانی، و با سخنرانی دکتر حسین سادات میدانی استاد دانشکده روابط بین الملل دانشگاه وزارت امور خارجه، با موضوع دستیابی به صلح از طریق عدالت در سازمان ملل متحد آینده آغاز شد.

در ادامه دکتر Ulrike Renner رییس انجمن آلمانی در باب موضع آلمان در قبال سازمان ملل متحد و اصلاح آن: با تمرکز بر شورای امنیت سخنرانی کردند  و دکتر هرمیداس باوند دیپلمات اسبق و استاد دانشگاه نیز اصلاحات شورای امنیت را با دید آرمان تا واقعیت جهانی مورد بررسی قرار دادند.

در پایان دکتر Martin Pabst و دکتر نسرین مصفا مطالب نشست را مورد جمع بندی قرار دادند.

رییس انجمن ایرانی درباره محورهای با اهمیت برای اصلاحات در ارکان مختلف بر ٦مورد اشاره کردند.

وظیفه و صلاحیت، ترکیب اعضا، منابع مالی، ساختار اجرایی، فرایند تصمیم گیری و ارتباط با بازیگران غیردولتی. ایشان اضافه کردند که جامعه بین المللی در سال گذشته منتظریک اصلاح خوب در ملل متحد با انتخاب دبیرکل زن بود، که این اتفاق پیش نیامد.

در حاشیه ی نشست، انجمن آلمانی به رسم یادگار هدایایی را از شهر مونیخ به اعضای انجمن ایرانی اعطا نمود.

(در پایان هر بخش جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار شد.)

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر