چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
گزارش نشست تخصصی «به سوی پیمان جهانی محیط زیست»

گزارش نشست تخصصی «به سوی پیمان جهانی محیط زیست»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری گروه حقوق بشر و محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نشست تخصصی«به سوی پیمان جهانی محیط زیست» را در تاریخ۶ اسفند۱۳۹۷ در سالن آزادای دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار نمود.

این نشست که با عرض خیر مقدم به سخنرانان و شرکت کنندگان توسط خانم دکتر مصف-رئیس انجمن-آغاز شد در ادامه با سخنان دکتر محسن عبداللهی-دانشیار دانشگاه شهید بهشتی-دکتر علی مشهدی-دانشیار دانشگاه قم-دکتر فرهاد دبیری-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و خانم دکتر حمیده برمخشاد-مشاور مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری پیگیری شد.

 دکتر عبداللهی در ابتدای بخش تخصصی ضمن بر عهده گرفتن مدیریت جلسه به بیان مقدماتی در رابطه با حقوق محیط زیست و اعلامیه های مربوط به آن پرداختند.سپس به صورت خلاصه به بیان محورهایی که قرار است توسط هریک از سخنرانان ارائه شود پرداختند.

پس از دکتر عبداللهی،خانم دکتر برمخشاد به بیان سخنان خود پرداختند.ایشان در زمینه تاریخچه و فرآیند پیمان جهانی محیط زیست مطالبی بیان داشتند.همچنین در رابطه با انتقادات و انتظارات حقوقدان از این پیمان صحبت کردند و مطالبی در مورد دلایل ایجاد این پیمان ارائه نمودند.

در بخش بعدی آقای دکتر دبیری در رابطه با ارتباط و تاثیر پیمان با سایر منابع حقوق بین الملل و حقوق محیط زیست سخنان خود را ارائه کردند.ایشان همچنین در مورد ویژگی های این پیمان مطالبی را بیان کردند.

آقای دکتر علی مشهدی به عنوان چهارمین سخنران به تحلیل محتوایی،کمی و کیفی و همچنین رویکرد انتقادی به این پیمان پرداختند.

در پایان نیز دکتر عبداللهی بحث های تکمیلی را ارائه نمودند.

این جلسه با طرح پرسش و پاسخ از سوی شرکت کنندگان پایان یافت.

جهت دسترسی به فایل صوتی این نشست >اینجا< کلیک نمایید.

  

گزارش نشست تخصصی «به سوی پیمان جهانی محیط زیست»

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر