یکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶
گزارش نشست تخصصی حقوق مسئولیت بین المللی دولت؛معرفت شناسی،تحولات ،آموزه ها

گزارش نشست تخصصی حقوق مسئولیت بین المللی دولت؛معرفت شناسی،تحولات ،آموزه ها

تهیه و تنظیم:اعظم پازدار

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشستی تخصصی با عنوان«حقوق مسئولیت بین المللی دولت؛معرفت شناسی،تحولات ،آموزه ها» را در تاریخ۳۱ اردیبهشت ماه۱۳۹۶ ساعت۱۶ در سالن حافظ خانه اندیشمندان برگزار نمود.

این نشست با سخنان خانم دکتر مصفا-رییس انجمن-آغاز گردید.ایشان ضمن تشکر از شرکت کنندگان محترم که دعوت انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد را پذیرفته اند،از سخنرانان این نشست به خصوص دکترجمال سیفی که از اعضای موسس انجمن بودند و مدتی هم به دلیل مشغله های کاری انجمن نتوانسته بود از وجودشان بهره مند گردد،سپاسگزاری ویژه به عمل آوردند .

در ابتدا آقای دکتر عبداللهی در رابطه با علت برگزاری این نشست و همچنین در مورد کتاب تازه چاپ شده ی «حقوق مسئولیت بین المللی(قواعد عمومی)» سخنانی ارائه نمودند.

اولین سخنران جلسه آقای دکتر جمال سیفی بودند.ایشان در ابتدای صحبت های خود در رابطه با نویسنده ی کتاب حاضر یعنی آقای جیمز کرافورد توضیحاتی ارائه نمودند.

دکتر سیفی سپس در بخش اصلی سخنان خویش به کلیات مسئولیت بین المللی در حوزه معرفت شناسی و وضعیت حقوق مسئولیت بین المللی پرداختند.ایشان صحبت های خود را در دو حوزه ارائه دادند،اولین حوزه با موضوع وحدت مسئولیت بین المللی دولت که علاوه بر ابعاد فنی و تکنیکی که دارد می تواند با یک نگاه کلی سرشت و خصوصیت مسئولیت بین المللی را برای ما روشن سازد و حوزه دوم بحث قوانین اولیه و ثانویه که چه در تئوری و چه از زوایه قوانین ثانویه مشخصا به معنای قواعد مسئولیت بین المللی است .

سخنران بعدی آقای دکتر عبداللهی بودند ایشان بحث خود رابر روی شناخت شناسی مسئولیت بین المللی متمرکز ساختند و تصویری کلی از مسئولیت را ارائه نمودند.

دکتر عبداللهی در ادامه  بر اساس سه محور به موضوع پرداختند: 

۱-اشتغال مسئولیت در نظام حقوق بین الملل

۲-مبانی مسئولیت و ۳- ماهیت یا چیستی نظام مسئولیت

آخرین سخنران این نشست نیز آقای دکتر ابراهیم گل بودند که صحبت های خود را در دو بخش ارائه نمودند ایشان ابتدا به آموزه هایی که در حقوق مسئولیت بین المللی مطرح است پرداختند و سپس در مورد کتاب تازه به چاپ رسیده خودشان توضیحاتی ارائه نمودند.

در بخش نخست به بررسی جایگاه حقوق مسئولیت بین المللی دراندیشه کلاسیک و دوران معاصر و دکترین های مطرح در حوزه مسئولیت پرداختند.

در بخش بعدی دکتر ابراهیم گل در رابطه با کتاب نیز اینگونه توضیح دادند:«در گام نخست با خود آقای کرافورد صحبت کردیم ایشان بسیار از انتخاب این کتاب جهت ترجمه استقبال کردند و حتی قرار بود خود ایشان مقدمه ی فارسی به آن اضافه کنند که البته میسر نشد.با انتشارات کتاب آقای کرافورد نیز صحبت کردیم و مشکلی نبود و در ایران نیز انتشارات سنگلج از این کتاب حمایت و آن را به چاپ رساندند.»

ایشان همچنین افزودند:«کتاب حاضر مکمل کتاب های قبلی آقای کرافورد دراین زمینه است و کتاب مفصلی است و صرفا در مورد  مسئولیت بین المللی صحبت نمی کند بلکه موضوعات مختلف دیگری نیز درآن طرح شده است.»

در پایان نیز از آقای کریمی،آقای خسروشاهی و خانم روشنفکر که با آقای دکتر ابراهیم گل در ترجمه این کتاب همکاری کردند تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در نهایت این جلسه پس از پرسش و پاسخ شرکت کنندگان به پایان رسید. 

گزارش نشست تخصصی حقوق مسئولیت بین المللی دولت؛معرفت شناسی،تحولات ،آموزه ها
گزارش نشست تخصصی حقوق مسئولیت بین المللی دولت؛معرفت شناسی،تحولات ،آموزه ها

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر