یکشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
گزارش نشست ششم خوانش اسناد بین المللی: بررسی نتایج مندرج در گزارش کمیسیون حقوق بین الملل راجع به احراز حقوق بین الملل عرفی سال ٢٠١٦

گزارش نشست ششم خوانش اسناد بین المللی: بررسی نتایج مندرج در گزارش کمیسیون حقوق بین الملل راجع به احراز حقوق بین الملل عرفی سال ٢٠١٦

تهیه و تنظیم گزارش: کارگروه خوانش اسناد

 

ششمین و آخرین نشست از مجموعه نشست هاى خوانش اسناد بین المللى در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ با موضوع «بررسی نتایج مندرج در گزارش کمیسیون حقوق بین الملل راجع به احراز حقوق بین الملل عرفی سال ٢٠١٦» در تاریخ ٢٩ فروردین ماه ١٣٩٧ شمسی در خانه اندیشمندان علوم انسانى برگزار شد. در این نشست آقاى دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى به عنوان استاد ناظر بر جلسه و خانم مُنا کربلایی امینی دانشجوی مقطع دکترا حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و آقای محمد حسین لطیفیان دانشجوی دکترا حقوق بین الملل دانشگاه پاریس ١ به عنوان ارائه دهندگان سند؛ حضور بهم رساندند.

در ابتداى نشست، آقای هوشنگ شیخی به عنوان دبیر جلسه، پس از تبریک سال نو و تقدیر و تشکر از استاد گرامى و دانشجویان ارائه دهنده، از حمایتهاى هیأت مدیره انجمن ایرانی مطالعات  ملل متحد و تلاشهای بی وقفه أعضاء گروه خوانش اسناد بین المللى؛ آقایان سهیل گلچین و علی اکبر شمس و خانم مُنا کربلایی امینی؛ و همراهی أعضاء کمیته دانشجویى سپاسگزارى نمودند و پس از شرح برنامهء پیشِ رو و رویکردها و أهداف مربوطه، از ارائه دهندگان تقاضا نمودند تا در مدت زمان تعیین شده به شرح سند بپردازند.

در بخش نخست ارایه دهندهء اول؛ ظرف مدت مقرر و در دو بخش به شرح موارد ذیل پرداختند: ضرورت ، اهمیت و جایگاه حقوق بین الملل عرفی؛ پیشینه کارهای صورت گرفته در خصوص احراز حقوق بین الملل عرفی، مروری بر بیانیه سال ٢٠٠٠ انجمن حقوق بین الملل در این رابطه، نگاهی بر پیشینه کار کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص موضوع مورد بحث و گزارشهای صادر شده تا سال ٢٠١٦، بیان دامنه موضوع در گزارش پیش رو و متدولوژی و رویکرد کمیسیون نسبت به آن، شرح تئوریهای موجود در خصوص شکل گیری حقوق بین المللی عرفی و گرایش کمیسیون حقوق بین الملل نسبت به این تئوریها.

سپس ارایه دهنده دوم ، آقاى محمد حسین لطیفیان، در مدت زمان تعیین شده به بررسى نتایج شانزده  گانه سند و شرح مهمترین نکات مربوط به هر ماده با بیان مثالهایی از مهمترین پروندهای مطروحة در دادگاههای بین المللی پرداختند و همچنین با ورود به بحث روش شناسی و بهره گیری از روشهای استقرائی و استنتاجی ، متدولوژی گزارش را شرح دادند.

در بخش سوم  ظرف مدت زمانی که براى مشارکت و إظهار نظر شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود، ایشان نیز به بیان دیدگاهها، نظرات و پرسش هاى خود پرداختند که با راهنمایی ها و ذکر نکات شاذ و مفید توسط اقای دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی در پاسخ به سؤالات شرکت کنندگان، مشارکت چشمگیر و گرمی توسط حاضران صورت گرفت و پس از این بخش، از آقاى دکتر قنبری تقاضا گردید تا اگر در مورد سند یا دیدگاههاى حاضرین نکات دیگری را مد نظر دارند بفرمایند و بدین ترتیب ایشان پس از بیان مطالبى در خصوص حقوق بین الملل عرفی با پاسخ به پرسشهای شرکت کنندگان در نشست به سخنان خود پایان دادند.در انتهاى ششمین و آخرین نشست خوانش اسناد بین المللى در این سال تحصیلی، دبیر جلسه با قدردانی از استاد مدعو و دانشجویان ارائه دهنده از مشارکت و همراهی حاضرین تشکر نموده و از استقبال دانشجویان و علاقه مندان از این مجموعه نشستها و حمایتها و همراهیهای ایشان قدردانی نمودند.

 

شایان ذکر است فایل صوتی این مجموعه از نشستها جهت استفاده علاقه مندان در کانال تلگرامی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و کانال تلگرامی کمیته دانشجویی انجمن ، به اشتراک گذاشته شده است.

 

گزارش نشست ششم خوانش اسناد بین المللی: بررسی نتایج مندرج در گزارش کمیسیون حقوق بین الملل راجع به احراز حقوق بین الملل عرفی سال ٢٠١٦
گزارش نشست ششم خوانش اسناد بین المللی: بررسی نتایج مندرج در گزارش کمیسیون حقوق بین الملل راجع به احراز حقوق بین الملل عرفی سال ٢٠١٦
گزارش نشست ششم خوانش اسناد بین المللی: بررسی نتایج مندرج در گزارش کمیسیون حقوق بین الملل راجع به احراز حقوق بین الملل عرفی سال ٢٠١٦
گزارش نشست ششم خوانش اسناد بین المللی: بررسی نتایج مندرج در گزارش کمیسیون حقوق بین الملل راجع به احراز حقوق بین الملل عرفی سال ٢٠١٦
گزارش نشست ششم خوانش اسناد بین المللی: بررسی نتایج مندرج در گزارش کمیسیون حقوق بین الملل راجع به احراز حقوق بین الملل عرفی سال ٢٠١٦
گزارش نشست ششم خوانش اسناد بین المللی: بررسی نتایج مندرج در گزارش کمیسیون حقوق بین الملل راجع به احراز حقوق بین الملل عرفی سال ٢٠١٦

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر