سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
گزارش نشست پنجم خوانش اسناد بین المللی: بررسی سند پیش نویس کد رفتارى بین المللی فعالیت هاى فضاى ماوراءجو ٢٠١٤

پنجمین نشست از مجموعه نشستهاى خوانش اسناد بین المللى با موضوع «بررسی سند پیش نویس کد رفتارى بین المللى فعالیت هاى فضاى ماوراء جو ٢٠١٤» کمیته دانشجویى انجمن ایرانى مطالعات سازمان ملل متحد در تاریخ ١٤ اسفند ماه ١٣٩٦ در خانه اندیشمندان علوم انسانى برگزار گردید. در این نشست آقاى دکتر هادى محمودى استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى به عنوان استاد ناظر بر جلسه و آقایان محمد حسین اوجى کارشناس ارشد دیپلماسى و سازمانهای بین المللى و علی اکبر شمس کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تهران به عنوان ارائه دهندگان سند حضور بهم رساندند.

در ابتدا، خانم مُنا کربلایى امینى به عنوان دبیر نشست، پس از تقدیر و تشکر از استاد گرامى و دانشجویان ارائه دهنده، از حمایتهاى همیشگى هیأت مدیره انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد و تلاشهای بی وقفه اعضاء گروه خوانش اسناد بین المللى و همراهی اعضاء کمیته دانشجویى سپاسگزارى نمودند و پس از  بیان اهداف و رویکردهاى این مجموعه از نشستها و اعلام برنامه پیشِ رو، از ارائه دهندگان تقاضا نمودند تا در مدت زمانى تعیین شده به شرح سند بپردازند.

در بخش اول آقای علی اکبر شمس ظرف مدت مقرر به شرح مواردى از قبیل: تاریخچهء موضوع، أهداف اولیه و اصلی این سند، ضرورات وجودى سند کد رفتارى، فایده کوتاه مدت و بلند مدت آن، مرور پیش نویس های قبلى و کشورهاى موافق و مخالف با این سند پرداختند. سپس آقاى محمد حسین اوجى در مدت زمان تعیین شده، به بررسى ماده به ماده سند پرداختند و نکات مربوط به مهمترین مواد این سند را ذکر نمودند و با تمرکز بر واژگان و معانى آنها به سخنان خود پایان دادند.

در بخش سوم ظرف بیست دقیقه اى که براى مشارکت و إظهار نظرِ شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود، ایشان نیز به بیان دیدگاهها و نظرات و پرسش هاى خود پرداختند و تبادل نظر بین حاضران صورت گرفت. پس از این بخش از برنامه، از آقاى دکتر محمودى تقاضا گردید تا اگر در مورد سند یا دیدگاههاى حاضرین نکاتى را مد نظر دارند بفرمایند و بدین ترتیب ایشان پس از بیان مطالبى در خصوص نوآورى هاى این پیش نویس و نقاط ضعف و قوت آن به ابهامات و سوالات موجود در بیانات حاضرین پاسخ دادند. در انتهاى پنجمین نشست خوانش اسناد بین المللى، دبیر جلسه با قدردانی از استاد مدعو و دانشجویان ارائه دهنده از مشارکت و همراهی حاضرین تشکر نموده و با آرزوى سالى نیکو و پربار براى ایشان به جلسه پایان دادند.

 

گزارش نشست پنجم خوانش اسناد بین المللی: بررسی سند پیش نویس کد رفتارى بین المللی فعالیت هاى فضاى ماوراءجو ٢٠١٤
گزارش نشست پنجم خوانش اسناد بین المللی: بررسی سند پیش نویس کد رفتارى بین المللی فعالیت هاى فضاى ماوراءجو ٢٠١٤
گزارش نشست پنجم خوانش اسناد بین المللی: بررسی سند پیش نویس کد رفتارى بین المللی فعالیت هاى فضاى ماوراءجو ٢٠١٤
گزارش نشست پنجم خوانش اسناد بین المللی: بررسی سند پیش نویس کد رفتارى بین المللی فعالیت هاى فضاى ماوراءجو ٢٠١٤

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر