شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
گزارش نشست چهارم «خوانش اسناد بین المللی»: بررسی سند پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره حقوق حاکم بر آبخوان های فرامرزى سال ٢٠٠٨

گزارش نشست چهارم «خوانش اسناد بین المللی»: بررسی سند پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره حقوق حاکم بر آبخوان های فرامرزى سال ٢٠٠٨

 

چهارمین نشست از مجموعه نشست های «خوانش اسناد بین المللی» کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، با عنوان «بررسى سند پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره حقوق حاکم بر آبخوان های فرامرزى سال ٢٠٠٨»، در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

طبق روال این مجموعه نشست ها، دبیر نشست شروع برنامه را اعلام  و پس از تقدیر و تشکر از استاد ناظر جلسه، دکتر سید حسین سادات میدانی، دانشجویان ارائه دهنده آقایان  نادری و امیر محمد شهریاری و حاضران در جلسه، از همراهی هیات مدیره انجمن و تلاش های کمیته دانشجویی و تلاش بی وقفه اعضاء کارگروه سند خوانی به ویژه آقای سهیل گلچین قدردانى نمودند. سپس ایشان با ذکر مقدماتى در خصوص اهداف و رویکرد شکل گیری این مجموعه از نشست ها و زمان بندی جلسه و برنامه پیشِ رو، زمان را در اختیار آقای امیر محمد شهریاری به عنوان ارایه دهنده اول قرار دادند.

در این بخش ایشان به بررسی تحول مفهوم و توسعه حقوق آب های زیرزمینی  از سال ۱۹۶۶ که توسط انجمن حقوق بین الملل مجموعه قواعد هلسینکی مطرح شد پرداختند و سایر تحولات اعم از انتشار طرح ۱۹۸۶ سئول، پیش نویس بلاگیو ۱۹۸۹، کنوانسیون ۱۹۹۷ آبراه های بین المللی و مجموعه قواعد برلین در سال ۲۰۰۴ را بیان نمودند.

در ادامه آقای نادری، کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللى به عنوان دومین ارائه دهنده  سخنان خود را آغاز نمودند و مواردى از قبیل رابطه و همپوشانی میان پیش نویس و کنوانسیون ۱۹۹۷ آبراه های بین المللی، مسئله حاکمیت بر آبخوان ها و رویه های دولتی در این خصوص، اصل استفاده منصفانه و معقول از آبخوان ها و اصل عدم ایجاد خسارت فرامرزی در استفاده از منابع آبی مشترک را شرح دادند.

در بخش بعدی از نشست، حاضرین در جلسه به شکلی پویا و تعاملی به بیان دیدگاه ها و نظرات و انتقادات خود در رابطه با سندی که موضوع برنامه بود پرداختند و مباحثه و تبادل نظر پیرامون مواد این سند بین شرکت کنندگان شکل گرفت و در قسمت پایانی برنامه، دکتر سادات میدانی استادیار دانشکده روابط بین الملل، پس از ذکر نکات و مطالب مفیدی در رابطه با خوانش اسناد بین المللى، مبادرت به شرح نکات کلیدى و مهمى در خصوص درک هر چه بهتر و عمیق تَر حقوق بین الملل برای دانشجویان نمودند و با ذکر مسائلی پیرامون سند مورد بحث به سخنان خود پایان دادند. در پایان جلسه، دبیرِ نشست، خانم منا کربلایی امینى از استاد ناظر و حاضران قدردانی نموده و ختم جلسه را اعلام نمودند.

 

گزارش نشست چهارم «خوانش اسناد بین المللی»: بررسی سند پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره حقوق حاکم بر آبخوان های فرامرزى سال ٢٠٠٨
گزارش نشست چهارم «خوانش اسناد بین المللی»: بررسی سند پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره حقوق حاکم بر آبخوان های فرامرزى سال ٢٠٠٨
گزارش نشست چهارم «خوانش اسناد بین المللی»: بررسی سند پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره حقوق حاکم بر آبخوان های فرامرزى سال ٢٠٠٨
گزارش نشست چهارم «خوانش اسناد بین المللی»: بررسی سند پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره حقوق حاکم بر آبخوان های فرامرزى سال ٢٠٠٨

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر