یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش هشتمین نشست از مجموعه نشست های خوانش اسناد بین المللی

گزارش هشتمین نشست از مجموعه نشست های خوانش اسناد بین المللی با موضوع " بررسی سند "به سوی پیمان جهانی برای محیط زیست" 

هشتمین نشست از مجموعه نشست های خوانش اسناد بین المللی با موضوع " بررسی سند "به سوی پیمان جهانی برای محیط زیست" در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۸ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. 
این نشست با عرض خیر مقدم به شرکت کنندگان توسط آقای دکتر مشهدی آغاز شد؛ در ادامه خانم دکتر برمخشاد به بررسی روند شکل گیری این پیمان و در نهایت خانم خطیبی به بررسی ماهوی برخی از مواد این سند پرداختند.
در ابتدای جلسه دکتر مشهدی درباره وضعیت حال حاضر حقوق بین الملل محیط زیست صحبت کردند و پس از صحبت های مقدماتی ایشان، خانم برمخشاد درباره فرآیند شکل گیری و کاستی های این سند با توجه به گزارش اخیر دبیر کل صحبت کردند. ایشان هم چنین به معرفی کلی مواد این سند و دیدگاه های جدید ان به صورت اجمالی پرداختند.
در بخش بعدی خانم خطیبی در رابطه با محتوای این سند و تحلیل برخی از مواد مهم این سند، سخنان خود را ارائه کردند. ایشان در ادامه به توضیح برخی از مشکلات ماهوی و انتقادات وارد شده به برخی از مواد این سند پرداختند. 
آقای دکتر مشهدی نیز در این بین به برخی از انتقادات وارد شده به این سند پاسخ دادند و نظرات خود را درباره این پیمان ارائه کردند. این جلسه با طرح پرسش و پاسخ از سوی شرکت کنندگان پایان یافت.

گزارش هشتمین نشست از مجموعه نشست های خوانش اسناد بین المللی
گزارش هشتمین نشست از مجموعه نشست های خوانش اسناد بین المللی

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر