چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴
گزارش کارگاه آموزشی «آشنایی با سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان جهانی تجارت»

گزارش کارگاه آموزشی «آشنایی با سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان جهانی تجارت»
 
تهیه و تدوین: کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل و پانزدهمین سال تأسیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، کمیته دانشجویی انجمن، کارگاه «آشنایی با  سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان جهانی تجارت» را در روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴ در مؤسسه حقوق تطبیقی با حضور پژوهشگران و علاقمندان به مطالعات ملل متحد برگزار کرد.
 
کارگاه در دو قسمت آشنایی با سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری با ارائه دکتر محسن صادقی (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) برگزار شد.

در ابتدای کارگاه دکتر صادقی به ضرورت های عملی و تئوری آشنایی با این دو سازمان تخصصی پرداختند و در ادامه و در قالب دو بخش، سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری را مورد بررسی قرار دادند.

در بخش اول مسائل مربوط به تعریف، چرایی شکل گیری، اهداف، اصول، مفاهیم جدید همچون  WTO ، قلمرو اجرا و رابطه میان ایران و سازمان جهانی تجارت مورد توجه قرار گرفت.

در بخش دوم نشست نیز اهداف، ساختار، مزایای عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری و همچنین برخی از تحولات اخیر سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر محسن صادقی (مدرس کارگاه)، آشنایی با  سایت دو سازمان مذکور را نیز همزمان با طرح مباحث مربوط به این دو نهاد تخصصی در برنامه کارگاه گنجاندند.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر