چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
گزارش کارگاه آموزشی «سازمان ملل متحد در پرتو نظریات روابط بین‌الملل»

 تهیه و تنظیم: ناهید فرجی

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، کارگاه آموزشی «سازمان ملل متحد در پرتو نظریات روابط بین‌الملل» را در مورخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ در خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی برگزار نمود.

کارگاه مزبور با عرض خیرمقدم دکتر نسرین مصفا به شرکت‌کنندگان و بیان ویژگی‌های والای اخلاقی و علمی دکتر حمیرا مشیرزاده آغاز گردید. در ادامه ایشان به منظور درک بهتر جایگاه سازمان ملل متحد در روابط بین‌الملل به بررسی برخی از ویژگی‌های انحصاری و خاص سازمان مذکور پرداختند.

پس از آن، دکتر مشیرزاده نظریه‌های روابط بین‌الملل را مبتنی بر موضوع مطروحه مورد تجریه و تحلیل قرار دادند. محور اول سخنرانی ایشان با بررسی «چیستی و واقعیت نظریه» آغاز گردید و سپس تبیین موضوع نظریه را از رهگذر داده‌هایی چون چرایی نهادهای بین‌المللی و هدف نظریه به انجام رساندند. او بیان نمود که شاکله‌ی نظریه را مجموعه مفاهیم و گزاره‌ها فراهم می‌آورند و هدف نظریه براساس تبیین علی، تبیین تکوینی، تفسیر، نقد و تجویز مورد کندوکاو قرار می‌گیرد.

ایشان در ادامه به «اهمیت نظریه» و جزئیات دقیق‌تر آن از رهگذر سه‌‌ محور «چشم‌انداز به واقعیت»، «فهم سیتماتیک» و «تبیین، فهم و پیش‌بینی» پرداختند.

سپس دکتر مشیرزاده محور دوم بحث خود را معطوف به نقش کلیدی «تقسیم‌بندی نظریه‌ها» نمودند و به طور خاص آن‌ها را مورد تحقیق و تفحص قرار دادند. ایشان نظریه‌ها را به واقع‌گرا در‌مقابل آرمان‌گرا، سنتی درمقابل علمی، علمی درمقابل هنجاری، محافظه‌کار درمقابل رادیکال، جریان‌اصلی درمقابل مخالفت، اثبات‌گرا درمقابل پسا اثبات‌گرا و مادی‌گرا درمقابل معناگرا تقسیم‌بندی نمودند، بعد از آن به تجزیه و تحلیل محورهای فوق براساس مشاهدات داده‌محور پرداختند و هم‌چنین خاطر نشان نمودند آن‌چه که منتج به ایجاد سازمان‌ملل و حاکمیت می‌گردد، مجموعه رویه‌هاست.

در نهایت، کارگاه مزبور که تعداد ۳۰ نفر شرکت‌کننده داشت؛ با طرح پرسش از سوی شرکت‌کنندگان و توضیح، پاسخ و جمع‌بندی دکتر  مشیرزاده به پایان رسید و شرکت‌کنندگان نیز ضمن ابراز رضایت از کارگاه مزبور، خواستار برگزاری مجدد چنین کارگاه‌هایی شدند.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر