شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲

 

روز چهارشنبه سوم آبان ماه ۱۴۰۲ کارگاه آموزشی «سازمان ملل متحد در پرتو نظریات روابط بین‌الملل» توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی به صورت مجازی برگزار گردید. در این کارگاه که میزبان آن دکتر نسرین مصفا، رئیس انجمن، بود، دکتر حمیرا مشیرزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به ارائه مطالب پرداخت که مورد استقبال پرشمار شرکت کنندگان قرار گرفت.

دکتر مصفا در سخنان آغازین خود، ضمن عرض خیرمقدم به دانشجویان و شرکت کنندگان به لزوم بررسی  و تعمیق در نظریات روابط بین الملل و رویکرد آنان نسبت به سازمان ملل متحد تأکید ورزید. سپس از دکتر مشیرزاده دعوت بعمل آمد تا به ارائه موضوع بپردازند. استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران ابتدائاً ضمن بیان مقدمه‌ای از سازمان ملل متحد و نقش اساسی آن به عنوان فراگیرترین و گسترده‌ترین سازمان بین المللی، سوال محوری جلسه را با عنوان «اهمیت و جایگاه نظام ملل متحد در نظریه های روابط بین الملل» مطرح نمود و چرایی اهمیت نظریه ها را به دلایلی از جمله چشم انداز به واقعیت، کمک به فهم سیستماتیک، کمک به فهم شرایط لازم برای اعمال کارگزاری و ایجاد تغییر برشمرد.

در ادامه، ایشان به تحلیل نظریه های مطرح در روابط بین الملل مانند واقع گرایی، لیبرالیسم، مکتب انگلیسی، رویکردهای انتقادی (فمنیسم، پساساختارگرایی/پساتجددگرایی) و سازه انگاری با تأکید بر چهار محور مفروضات، دعاوی اصلی، برداشت از نهادهای بین المللی و نگرش به سازمان ملل متحد اشاره نمود. گفتنی است در پایان هر بخش به پرسش و پاسخ از سوی شرکت کنندگان اختصاص داد شد.

در خاتمه کارگاه، دکترنسرین مصفا ضمن تقدیر و تشکر از دکتر مشیرزاده و کمیته جوانان انجمن، به لزوم ادامه دار شدن چنین جلساتی تأکید نمود.  

 

تهیه و تنظیم: فاطمه میرآخورلی

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر