یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش کارگاه آموزشی چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با دولتها وسازمانهای بین المللی

گزارش کارگاه آموزشی « چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با دولتها وسازمانهای بین المللی»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد کارگاه آموزشی«چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با دولت ها وسازمان های بین المللی» را در روز پنجشنبه مورخ۱۲ اردیبهشت  با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و تدریس آقای سیدعلی موسوی –رئیس اداره معاهدات وزارت امورخارجه- در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار نمود.

این کارگاه با سخنان خانم دکتر مصفا-رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد-آغاز شد.

خانم دکتر مصفا ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به شرکت کنندگان در این کارگاه،به این موضوع اشاره داشتند که انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای تحقق ماده یک اساسنامه خود که همانا گسترش و پیشبرد،ارتقای علم و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی است،اقدام به برگزاری این کارگاه نموده است.

ایشان در بخش بعدی سخنان خود از آقای دکتر موسوی به خاطر قبول دعوت انجمن تشکر کرده و به بیان ویژگی ها و توانایی های علمی ایشان پرداختند.

پس از سخنان خانم دکتر مصفا بخش اصلی کارگاه با سخنان آقای موسوی در رابطه با بخش های کلی کارگاه آغاز گردید.

اهداف این کارگاه عبارت بود از: الف- بررسی و آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه برای انعقاد توافق های بین المللی (مانند موافقتنامه ها، کنوانسیونها، یادداشت تفاهم ها و...) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دولتها و سازمانهای بین المللی؛

 ب- بررسی رویه های عملی و کاربردی در تنظیم توافق های بین المللی

کارگاه  به چهار جلسه تقسیم شد،سه  جلسه مربوط به مباحث تئوریک و یک جلسه کارگاه عملیاتی و کاربردی.

سرفصل هایی که در این کارگاه به آنها پرداخته شد نیز به شرح زیر می باشد:

 • حقوق حاکم بر توافق های بین المللی در سطح بین المللی؛
 • حقوق حاکم بر توافق های بین المللی در سطح ملی (ایران)؛
 • انواع توافق های بین المللی در جمهوری اسلامی ایران:
  • توافقهای حقوقی تشریفاتی
  • توافق های حقوقی ساده
  • توافق های نزاکتی
 • مراحل انعقاد توافق های بین المللی در ایران؛
  • توافق های دو جانبه
  • توافق های چند جانبه
 • نکات مهم در فرآیند تنظیم و انعقاد  توافق های بین المللی؛
 • ابعاد کاربردی تنظیم و انعقاد  توافق های بین المللی؛

 

این کارگاه که تعداد ۳۰ نفر شرکت کننده داشت پس از بخش عملیاتی و جمع بندی توسط آقای موسوی به پایان رسید و شرکت کنندگان نیز ضمن ابراز رضایت از این کارگاه خواستار برگزاری مجدد کارگاه هایی از این دست شدند.

گزارش کارگاه آموزشی چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با دولتها وسازمانهای بین المللی
گزارش کارگاه آموزشی چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با دولتها وسازمانهای بین المللی

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر