حق بر اشتغال؛ تعمق در اجزای یک کل منسجم [۱۴۰۱-۱۲-۰۶] [مطالب]
تحریم های ایالات متحده و آلودگی هوا؛ مروری بر بیانیه 20 دسامبر 2022 گزارشگران سازمان ملل (بخش دوم) [۱۴۰۱-۱۰-۲۰] [مطالب]
تحریم های ایالات متحده و آلودگی هوا؛ مروری بر بیانیه 20 دسامبر 2022 گزارشگران سازمان ملل (بخش نخست) [۱۴۰۱-۱۰-۱۷] [مطالب]
تحلیل کارکرد و آثار حقوقی هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد ایران [۱۴۰۱-۰۹-۱۲] [مطالب]
درخواست نظریه مشورتی جدید از دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اشغال فلسطین [۱۴۰۱-۰۹-۰۵] [مطالب]
مروری بر گزارش بازدید گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران (بخش دوم) [۱۴۰۱-۰۸-۰۳] [مطالب]
مروری بر گزارش بازدید گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران (بخش اول) [۱۴۰۱-۰۸-۰۱] [مطالب]
سند راهبردی امنیتی اتحادیه اروپا در مقابله با گسترش تسلیحات بیولوژیک [۱۴۰۱-۰۷-۱۹] [مطالب]
هوش مصنوعی و ارزش‌های دموکراتیک [۱۴۰۱-۰۶-۰۶] [مطالب]
بشر و حق دسترسی به محیط زیست پاک، سالم و پایدار [۱۴۰۱-۰۵-۲۹] [مطالب]
لغو ویزای استرالیای نواک جوکووویچ و مسئله تعارض آزادی های فردی با منفعت عمومی [۱۴۰۱-۰۲-۳۰] [مطالب]
سازمان ملل متحد و نظمی پیش رو؟ [۱۴۰۱-۰۱-۲۰] [مطالب]
حق بر ورزش افراد دارای معلولیت از منظر حقوق بین الملل [۱۴۰۰-۱۱-۱۶] [مطالب]
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در بحران های داخلی (بررسی وضعیت ونزوئلا) [۱۴۰۰-۱۱-۰۲] [مطالب]
کاربرد مسئولانه هوش مصنوعی با نگاهی بر نخستین توافق جهانی در حوزه اخلاق هوش‌مصنوعی (یونسکو ۲۰۲۱) [۱۴۰۰-۱۰-۱۱] [مطالب]
حق بر آموزش کودکان در مخاصمات مسلحانه در پرتو قطعنامه ۲۶۰۱ شورای امنیت سازمان ملل [۱۴۰۰-۰۸-۲۹] [مطالب]
ترویج حقوق بشر از طریق ورزش و آرمان‌های المپیک [۱۴۰۰-۰۸-۰۳] [مطالب]
گذاری بر تعهدات دولت ها در خصوص مبارزه با تبعیض نژادی در ورزش [۱۴۰۰-۰۸-۰۲] [مطالب]
صلح سبز پایدار: المپیک ۲۰۲۰ توکیو و آرمان های توسعه پایدار [۱۴۰۰-۰۷-۲۸] [مطالب]
قراردادهای میزبانی المپیک و حقوق بشر [۱۴۰۰-۰۷-۲۵] [مطالب]
بررسی رای دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده تبعه مراکش علیه فرانسه [۱۴۰۰-۰۷-۱۷] [مطالب]
طالبان در پیشگاه حقوق بین الملل: نگاهی اجمالی از زوایای مختلف [۱۴۰۰-۰۶-۲۷] [مطالب]
نگاهی اجمالی بر رای دیوان دادگستری اروپا در مورد پوشش کارکنان در محل کار [۱۴۰۰-۰۶-۱۳] [مطالب]
دیوارکشی ترکیه در مرز با ایران در پرتو حقوق پناهندگان [۱۴۰۰-۰۶-۰۲] [مطالب]


آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر