تاملی بر نقش شورای امنیت بعنوان رکن اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی در پرتو تحلیل قطعنامه اعلام آتش بس جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (قطعنامه ۲۵۳۲) [۱۳۹۹-۰۴-۱۷] [مطالب]
ویروس کرونا تهدید مشترک بشری در برابر نفع مشترک بشری [۱۳۹۹-۰۳-۰۶] [مطالب]
آیا ممکن است با پایبندی به اصول دموکراسی با ویروس کرونا مقابله کرد؟ [۱۳۹۹-۰۳-۰۳] [مطالب]

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر