سه شنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۲
فراخوان سمپوزیوم«ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی»

 

فراخوان سمپوزیوم تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با موضوع:

«ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی»

 

از دیرباز و برای نمونه، در چارچوب جنبش عدم تعهد یا گروه 77، شاهد نقش آفرینی ساختارهایی متفاوت از سازمان های بین المللی و منطقه ای در روابط بین المللی و از جمله، در چارچوب فعالیت های سازمان ملل متحد بوده ایم؛ ساختارهایی که هرچند قالب و شکل سازمان های بین المللی را ندارند، ولی در عرصه تصمیم سازی و همکاری های بین المللی نقش بسزایی را ایفا می کنند. نهادهایی از این دست و کنشگری آنان در عرصه حقوق و روابط بین الملل، روز به روز در حال تزاید اند که از آن جمله می توان به گروه 20، گروه 7، گروه ویژه اقدام مالی یا بریکس که اخیرا به افزایش تعداد اعضای خود مبادرت ورزیده، اشاره داشت.

اینگونه ساختارها و نهادها که عمدتا به شبکه سازی و یکپارچه سازی مواضع دولت های عضو در خصوص مهم ترین موضوعات مبتلابه جامعه بین المللی اشتغال دارند، تا آنجا در عرصه بین المللی مهم و تاثیرگذار هستند که نمی توان بر نقش آنها در حکمرانی جهانی و نیز تکوین نظم هنجاری موجود و آتی در دنیایی که با چالش هایی متعدد روبروست، چشم پوشی کرد. از این روست که گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در خصوص نظم بین المللی در گزارش های خود به نقش این نهادها در حکمرانی جهانی توجه داده است. (اینجا و اینجا) نیز، از همین منظر است که دبیرکل ملل متحد که به تازگی به صورت مداوم از شکل گیری نظم جدید جهانی بر مبنای جهان چندقطبی سخن می گوید، بر خود واجب می داند که اولا، در اجلاسیه های این نهادها حضور به هم رساند و ثانیا، از فرصت حضور در این جلسات برای دعوت از این ساختارها برای نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین المللی و در جهت مقابله با تهدیدهای پیش روی جهان و سازمان ملل متحد دعوت بعمل آورد؛ دعوتی که در خود این پیام را دارد که سازمان ملل متحد به تنهایی یارای مقابله و مواجهه با همه این تهدیدها و چالش ها را ندارد. خاصه آنکه، برخی از این نهادها و ساختارهای بین المللی مانند گروه 7 و گروه 20، نقش کلیدی در راهبری اقتصاد بین الملل ایفا می کنند و عملا می توان قائل بر آن بود که در موارد بسیاری در این عرصه گوی سبقت را از سازمان ملل متحد و سایر سازمان های متولی اقتصاد و تجارت جهانی ربوده اند.

از این دیدگاه و نظر به اهمیت روزافزون نقش نهادها و ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی در شبکه سازی و تصمیم سازی در عرصه بین المللی و روابط تنگاتنگی که میان این نهادها و سازمان ملل متحد و نظم و اهداف و اصول مبتنی برمنشور در ابعاد گوناگون حقوقی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد، تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در نظر دارد در راستای تعهدات انجمن به منظور گفتمان سازی و تولید ادبیات مرتبط با سازمان های بین المللی، سمپوزیوم نوشتاری بعدی خود را به چیستی این نهادها و بررسی جایگاه آنها در حکمرانی جهانی در پرتو نظم منشوری اختصاص دهد.

محورهای عمده مورد توجه در این سمپوزیوم به قرار زیر است:

  • فلسفه وجودی و کارایی ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی مانند گروه 7، گروه 20، جنبش عدم تعهد، بریکس، گروه ویژه اقدام مالی و ... ، در نظم و حکمرانی جهانی؛
  • جایگاه و عملکرد ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی در سیاست و اقتصاد بین الملل؛
  • تصمیم سازی، شبکه سازی و گروه سازی در قالب ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و آثار آنها بر عملکرد سازمان های جهانی مانند ملل متحد؛
  • دیپلماسی حقوقی و بهره‌گیری از ظرفیت ساختارهای بدل از سازمان‌های بین‌المللی؛
  • نظم چندقطبی پیش رو و جایگاه سازمان ها و ساختارهای بین المللی؛
  • ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و تعامل با سازمان ملل متحد؛
  • تهدیدهای پیش روی جامعه بین المللی و عملکرد ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی؛ و
  • رویکرد ایرانی به ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی به ویژه با تاکید بر پیوستن ایران به بریکس.

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از کلیه علاقمندان به مباحث حقوق و روابط بین الملل و سازمان ها و نهادهای بین المللی دعوت می کند تا با رعایت قواعد نگارش تالار گفتگو، مطالب خود را حول محورهای اشاره شده در بالا تا تاریخ 3 آذر 1402 به ایمیل دبیرخانه انجمن به آدرس iauns.ir.2011@gmail.com ارسال کنند. مطالب ارسال شده مورد داوری قرار می گیرد و مقالات منتخب در پایگاه تالار گفتگوی انجمن و نیز مجموعه مقالات سمپوزیوم منتشر خواهد شد.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر