سامانه‌های تسلیحاتی خودآیین و چالش‌های موجود برای قاعده‌مندسازی آن‌ها [۱۴۰۰-۰۵-۱۶] [مطالب]
استرالیا و کشتار غیرنظامیان در افغانستان از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [۱۳۹۹-۰۹-۲۹] [مطالب]

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر