گامی به سمت پایان دادن به بی کیفری: مقابله با شهرک سازی اسراییل در سرزمین های اشغالی [۱۴۰۰-۰۵-۲۳] [مطالب]
محکومیت اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از سوی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا: قضیه «برچسب محصولات غذایی تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی» [۱۳۹۹-۰۵-۲۵] [مطالب]

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر