قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص هوش مصنوعی و توسعه پایدار: مهم و تاریخی؛ اما ناکافی [۱۴۰۳-۰۲-۲۹] [مطالب]
جایگاه علم و فناوری در نظم بین‌المللی [۱۴۰۱-۰۶-۱۳] [مطالب]
فناوری بلاکچین و رمز ارزها؛ بیم و امیدهای تغییرات اقلیمی [۱۴۰۱-۰۳-۱۷] [مطالب]
کاربرد مسئولانه هوش مصنوعی با نگاهی بر نخستین توافق جهانی در حوزه اخلاق هوش‌مصنوعی (یونسکو ۲۰۲۱) [۱۴۰۰-۱۰-۱۱] [مطالب]
چالش‌ها و فرصت‌های نشست اقلیمی گلاسگو: مطالعه موردی توسعه و انتقال تکنولوژی [۱۴۰۰-۰۹-۰۶] [مطالب]
سامانه‌های تسلیحاتی خودآیین و چالش‌های موجود برای قاعده‌مندسازی آن‌ها [۱۴۰۰-۰۵-۱۶] [مطالب]
طرح ممیزی جایگاه مطالعات سازمان ملل متحد در ایران [۱۳۹۴-۱۲-۲۶] [مطالب]
طرح ممیزی ایران و موسسات تخصصی سازمان ملل متحد به استثنای سازمان های پولی و مالی [۱۳۹۴-۱۲-۲۶] [مطالب]
طرح ممیزی علم، فناوری و نوآوری ممیزی جایگاه دیپلماسی علم در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران از منظر توسعه علم، نوآوری و فناوری [۱۳۹۴-۱۲-۲۶] [مطالب]
طرح ممیزی مطالعات اجتماعی و مطالعات نظام ملل متحد [۱۳۹۴-۱۲-۲۶] [مطالب]

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر