برخورد جامعه بین ‌المللی با ظهور و همه‌گیری ویروس کرونا [۱۳۹۹-۰۹-۲۲] [مطالب]
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر [۱۳۹۹-۰۹-۲۰] [مطالب]
حصول همکاری‌های بین‌المللی در جهان نابرابر [۱۳۹۹-۰۷-۱۹] [مطالب]
کرونا و آینده همکاری‌های بین‌المللی [۱۳۹۹-۰۲-۳۱] [مطالب]

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر