گزارش نشست تخصصی «زمین در 2050: تأملی بر روند جامعه بین المللی به سوی اقتصاد کم‌کربن»
[۱۴۰۲-۰۳-۰۹]
نشست علمی «زمین در 2050: تأملی بر روند جامعه بین المللی به سوی اقتصاد کم کربن»، به عنوان اولین نشست کمیته توسعه پایدار و محیط زیست انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، در روز سه شنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه 1402 با حضور اساتید و متخصصین موضوع تغییر آب و هوا و با مشارکت علاقمندان، در خانه اندیشمندان علوم انسانی، برگزار شد.
گزارش نشست تخصصی«تحولات اوکراین از منظر حقوق و روابط بین الملل»
[۱۴۰۱-۱۱-۱۱]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نشست تخصصی«تحولات اوکراین از منظر حقوق و روابط بین الملل» را در تاریخ چهارشنبه۱۱ اسفندماه۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار نمود.
گزارش نشست تخصصی«نتایج بیست و ششمین کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد،2021»
[۱۴۰۱-۱۰-۰۳]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نشستی تخصصی با عنوان«نتایج بیست و ششمین کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد،2021» در تاریخ ششم بهمن ماه1400 برگزار نمود.
گزارش نشست تخصصی« امکان سنجی ارتکاب جنایت ژنوسید علیه مردم فلسطین»
[۱۴۰۱-۰۹-۳۰]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نشست تخصصی«امکان سنجی ارتکاب جنایت ژنوسید علیه مردم فلسطین»را با توجه به اهمیت تاثیر نظام حقوق بین الملل بر تغییر رفتار دولت ها در تاریخ پنجشنبه ۲۱ مرداد۱۴۰۰ برگزار نمود.
گزارش نشست تخصصی« «حق دسترسی به واکسن درچارچوب حقوق بشر و حقوق مالکیت فکری»
[۱۴۰۱-۰۹-۳۰]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۰نشستی تخصصی باعنوان «حق دسترسی به واکسن در چارچوب حقوق بشر و حقوق مالکیت فکری» به صورت مجازی و با حضور دکتر محمدحبیبی مجنده(عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم) و دکتر هیلدا رضائی(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی) برگزار نمود.
گزارش نشست تخصصی به مناسبت«روز جهانی بشردوستی»
[۱۴۰۱-۰۶-۱۹]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دفتر امور انسان دوستانه ملل متحد در تهران(OCHA) و خانه اندیشمندان علوم انسانی نشستی تخصصی به مناسبت «روز جهانی بشردوستی» در بعدازظهر روز سه شنبه یکم شهریورماه 1401 برگزار نمود.
گزارش نشست روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوز
[۱۴۰۱-۰۶-۱۹]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوز، نشستی تخصصی را با هدف تبیین و تحلیل وضعیت کودکان قربانی تجاوز از ابعاد مختلف، در بعدازظهر ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱، به صورت برخط برگزار نمود.
گزارش کارگاه مهارت افزایی و اشتغال جوانان
[۱۴۰۱-۰۶-۱۹]
کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی کارگاه «مهارت افزایی و اشتغال جوانان» را به مناسبت روز جهانی مهارت جوانان در روز سه شنبه مورخ 28 تیرماه 1401 ساعت 18 الی 19:30 ، به صورت مجازی برگزار نمود.
گزارش مجمع عمومی نوبت دوم انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
[۱۴۰۱-۰۴-۱۲]
نوبت دوم مجمع عمومی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با دستورکار اصلی انتخاب ششمین دوره اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن در تاریخ پنجشنبه نهم تیرماه ۱۴۰۱ در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
گزارش دومین نشست تخصصی با عنوان «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین‌الملل»
[۱۴۰۱-۰۳-۱۶]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از رهگذر شرایط بحرانی افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور و بازبینی برخی مسائل همچون مباحث حقوق بشری و حقوق بشردوستانه، دومین نشست تخصصی با عنوان «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین‌الملل» را در بعدازظهر ۷ دی ماه ۱۴۰۰، به صورت برخط برگزار نمود.
گزارش نشست تخصصی«درک تدوین موازین یونسکو برای حراست از میراث ناملموس»
[۱۴۰۰-۱۲-۰۸]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت هفتاد و پنجمین سال تاسیس یونسکو نشستی تخصصی با عنوان «درک تدوین موازین یونسکو برای حراست از میراث ناملموس» را در تاریخ 29 آذرماه1400 به صورت مجازی برگزار نمود.
گزارش نشست تخصصی به مناسبت «شصتمین سال تصویب اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار»
[۱۴۰۰-۱۱-۰۸]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در پایان شصتمین سال تصویب اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار (از این پس "اعلامیه")، نشست تخصصی با هدف، بررسی و تحلیل مبانی و سیر تحول اعلامیه فوق الذکر را در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار نمود.
گزارش نشست تخصصی به مناسبت سی و پنجمین سال تصویب " اعلامیه حق توسعه" در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
[۱۴۰۰-۱۱-۰۸]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۶ آذرماه سال ۱۴۰۰ نشست تخصصی به مناسبت سی و پنجمین سال تصویب " اعلامیه حق توسعه" در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را برگزار نمود.
گزارش دوره آموزشی«سازمان ملل متحد و چالش های پیش رو»
[۱۴۰۰-۱۰-۲۸]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد دوره آموزشی «سازمان ملل متحد وچالش های پیش رو» را در روزهای ۲۹ و۳۰ مهرماه و۲ آبان ماه ۱۴۰۰ به مناسبت ایام سالروز تاسیس سازمان ملل متحد به صورت مجازی برگزار نمود.
گزارش نشست تخصصی «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین‌الملل»
[۱۴۰۰-۰۸-۱۰]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد مبتنی بر شرایط بحرانی افغانستان، وبیناری تخصصی تحت عنوان «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین‌الملل» با هدف تبیین و بررسی اوضاع و احوال افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور در بعد ازظهر روز چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ به صورت برخط برگزار نمود.
گزارش وبینار نشست تخصصی « اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها بر اساس منشور ملل متحد»
[۱۳۹۹-۱۰-۱۳]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه اصول حقوق بین الملل ،روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها،نشستی تخصصی در روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹ برگزار نمود.
گزارش وبینار«ارزیابی عملکرد سازمان ملل متحد در پرتو اسناد رسمی و حقوق نرم»
[۱۳۹۹-۰۹-۲۲]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت وبیناری تخصصی تحت عنوان «ارزیابی عملکرد سازمان ملل متحد در پرتو اسناد رسمی و حقوق نرم» در مورخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۹ با هدف تبیین و بررسی چالش‌های افراد دارای معلولیت برگزار نمود.
گزارش وبینار نشست تخصصی به مناسبت نخستین مجمع جامعه ملل ( نوامبر۱۹۲۰)
[۱۳۹۹-۰۹-۱۳]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت ایام صدمین سال تشکیل نخستین مجمع جامعه ملل (نوامبر ۱۹۲۰) وبیناری تخصصی را برای تحلیل دیدگاه‌ها، کارکردها و دستاوردهای جامعه ملل در مورخ ۸ آذرماه ۱۳۹۹ برگزار نمود.
گزارش وبینار انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت ۷۵مین سالگرد سازمان ملل متحد تحت عنوان آینده‌ی سازمان ملل متحد در پرتو بحران‌های معاصر
[۱۳۹۹-۰۸-۱۶]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت ۷۵مین سالگرد سازمان ملل متحد وبیناری تحت عنوان "آینده‌ی سازمان ملل متحد در پرتو بحران‌های معاصر" در تاریخ ۲ آبان‌ماه ۱۳۹۹ برگزار نمود که با استقبال علاقمندان مباحث سازمان ملل متحد روبرو گردید.
انتشار ششمین کتاب برخط توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
انتشار ششمین کتاب برخط توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
[۱۳۹۹-۰۴-۰۷]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای اهداف اساسنامه و همچنین انجام مسئولیت اجتماعی خود،اقدام به انتشار برخط کتاب های چاپ شده توسط انجمن می نماید.
انتشار پنجمین کتاب برخط توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
انتشار پنجمین کتاب برخط توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
[۱۳۹۹-۰۳-۲۰]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای اهداف اساسنامه و همچنین مسئولیت اجتماعی خود،اقدام به انتشار برخط کتاب های چاپ شده توسط انجمن می نماید.
انتشار چهارمین کتاب برخط توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
انتشار چهارمین کتاب برخط توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
[۱۳۹۹-۰۳-۰۶]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای اهداف اساسنامه و همچنین انجام مسئولیت اجتماعی خود،اقدام به انتشار کتاب های چاپ شده توسط انجمن می نماید.


آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر