حقوق و آزادی زنان در افغانستان پسا طالبان [۱۴۰۲-۰۲-۱۶] [مطالب]
ثبت جهانی جشن یلدا نزد سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) [۱۴۰۱-۱۰-۲۴] [مطالب]
مروری بر مهمترین رویداد های سیاست بین الملل در سال 2021 و تاثیر آنها بر سازمان ملل متحد [۱۴۰۰-۱۰-۱۸] [مطالب]
تاملی بر بیانیه شورای امنیت در خصوص انتخابات عراق [۱۴۰۰-۰۹-۱۳] [مطالب]
طالبان در پیشگاه حقوق بین الملل: نگاهی اجمالی از زوایای مختلف [۱۴۰۰-۰۶-۲۷] [مطالب]
وضعیت حقوقی دولت افغانستان در پس سقوط کابل [۱۴۰۰-۰۶-۰۶] [مطالب]
احداث سد کمال خان از منظر حقوق بین الملل (بخش دوم: لزوم تعیین حقابه زیست ­محیطی) [۱۴۰۰-۰۳-۲۵] [مطالب]
احداث سد کمال خان بر رودخانه هیرمند از منظر حقوق بین الملل (بخش اول) [۱۴۰۰-۰۳-۲۲] [مطالب]
استرالیا و کشتار غیرنظامیان در افغانستان از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [۱۳۹۹-۰۹-۲۹] [مطالب]
چالش های رسیدگی به وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان در دیوان بین ­المللی کیفری بخش دوم: تحریم دیوان از سوی ایالات متحده [۱۳۹۹-۰۴-۰۳] [مطالب]
چالش های رسیدگی به وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان در دیوان بین ­المللی کیفری [۱۳۹۹-۰۳-۳۱] [مطالب]

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر