قدرت فیلم؛ 10 مستندی که ذهنیت شما را در خصوص تغییرات اقلیمی تغییر می دهند [۱۴۰۲-۱۲-۰۸] [مطالب]
شکاف دیجیتال؛ سدّ راه حقوق بشر در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات [۱۴۰۲-۰۹-۱۴] [مطالب]
جنگ اخیر غزه از منظر حقوق اشغال نظامی [۱۴۰۲-۰۸-۲۰] [مطالب]
اقدامات سازمان ملل متحد برای صلح سازی در سودان [۱۴۰۲-۰۳-۱۶] [مطالب]
بحران در سودان و چالش های آن برای حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی [۱۴۰۲-۰۲-۳۰] [مطالب]
درخواست نظر مشورتی مجمع عمومی ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری در مورد تعهدات اقلیمی کشورها [۱۴۰۲-۰۲-۲۳] [مطالب]
نظام ملل متحد و ضرورت مسئولیت پاسخگویی [۱۴۰۲-۰۱-۱۹] [مطالب]
عملکرد سازمان ملل در یک سالگی جنگ اوکراین (بخش دوم) [۱۴۰۱-۱۲-۰۲] [مطالب]
عملکرد سازمان ملل در یک سالگی جنگ اوکراین (بخش نخست) [۱۴۰۱-۱۱-۲۹] [مطالب]
پنهان ترین جنایت ارتکابی علیه زنان اوکراینی در جنگ روسیه و اوکراین (بخش دوم) [۱۴۰۱-۰۸-۱۷] [مطالب]
پنهان ترین جنایت ارتکابی علیه زنان اوکراینی در جنگ روسیه و اوکراین (بخش اول) [۱۴۰۱-۰۸-۱۴] [مطالب]
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین: چالشی دیگر برای حقوق جنگ (بخش نخست) [۱۴۰۱-۰۷-۲۴] [مطالب]
عراق علیه کویت، حقوق بین الملل علیه لویاتان [۱۴۰۱-۰۶-۲۹] [مطالب]
عملیات سایبری و حمله مسلحانه در معنای ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد [۱۴۰۱-۰۶-۱۱] [مطالب]
در ستایش دولت و نقد انسان [۱۴۰۱-۰۱-۲۷] [مطالب]
سازمان ملل متحد و نظمی پیش رو؟ [۱۴۰۱-۰۱-۲۰] [مطالب]
مروری بر مهمترین رویداد های سیاست بین الملل در سال 2021 و تاثیر آنها بر سازمان ملل متحد [۱۴۰۰-۱۰-۱۸] [مطالب]
تیم پناهجویان المپیک؛ تیم ورزشکاران بی سرزمین [۱۴۰۰-۰۷-۲۶] [مطالب]
ملازمه میان مسابقات المپیک و شناسایی دولتها: توهم یا واقعیت؟ [۱۴۰۰-۰۷-۲۴] [مطالب]
«مشروعیت» سازمان‌های بین‌المللی و نیاز همکاری [۱۴۰۰-۰۱-۱۷] [مطالب]
آسیب شناسی نهادی و رویه ایِ سازمان ملل متحد درخصوص عدم تحقق حقوق سیاسی ملت ها [۱۳۹۹-۰۸-۲۰] [مطالب]
گزارش وبینار انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت ۷۵مین سالگرد سازمان ملل متحد تحت عنوان آینده‌ی سازمان ملل متحد در پرتو بحران‌های معاصر [۱۳۹۹-۰۸-۱۶] [مطالب]
تصلب سیاسی جامعه بین المللی، سازمان ملل کمرنگ و تنگناهای توسعه [۱۳۹۹-۰۸-۰۳] [مطالب]
حقوق زنان در آینه عملکرد کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد [۱۳۹۹-۰۸-۰۲] [مطالب]


آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر