گزارشی از رای اخیر دیوان بین المللی دادگستری در اختلاف میان گینه استوایی و فرانسه در قضیه «مصونیت ها و رسیدگی کیفری» [۱۳۹۹-۱۰-۱۳] [مطالب]
نشست علمی تحلیل حقوقی حکم دیوان عالی امریکا در نقض مصونیت دولت ایران [۱۳۹۵-۰۳-۰۱] [مطالب]
مجموعه مقالات همایش «مصونیت در حقوق بین الملل» [۱۳۹۴-۰۶-۱۵] [مطالب]

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر