نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه چاگوس در آینه حق بر تعیین سرنوشت [۱۳۹۹-۰۶-۲۲] [مطالب]
حدود و نحوه اعمال صلاحدید قضایی در رسیدگیهای ترافعی دیوان بین المللی دادگستری [۱۳۹۹-۰۴-۲۴] [مطالب]
احیاء ماده 74 (4) آیین دادرسی در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری [۱۳۹۹-۰۳-۲۷] [مطالب]
شیوع کرونا و امکان سنجی طرح دعوا علیه چین در دیوان بین‌المللی دادگستری [۱۳۹۹-۰۳-۰۱] [مطالب]
نشست علمی «آثار و چشم انداز دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ به لحاظ بازگشت تحریم‌ ها» [۱۳۹۷-۰۷-۲۶] [مطالب]
اعلامیۀ قاضی اختصاصی، جناب آقای دکتر جمشید ممتاز، در قضیه نقض عهدنامه مودت [۱۳۹۷-۰۷-۲۴] [مطالب]
گزارش جلسه استماع درخواست دستور موقت در دیوان بین المللی دادگستری (ایران علیه امریکا) [۱۳۹۷-۰۷-۰۱] [مطالب]
گزارش همایش تخصصی«موضع دیوان بین المللی دادگستری درباره سلاح های هسته ای با تأکید بر پرونده های جزایر مارشال علیه قدرت های دارای سلاح های هسته ای» [۱۳۹۵-۱۰-۲۲] [مطالب]
همایش موضع دیوان بین المللی دادگستری درباره سلاح هسته ای [۱۳۹۵-۰۹-۲۴] [مطالب]
دوره آموزشی «حق تعیین سرنوشت در نظام حقوق بین الملل» [۱۳۹۵-۰۶-۱۱] [مطالب]

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر