سخنان رئیس دیوان بین المللی دادگستری در کمیته حقوقی مجمع عمومی در مورد امکان اصلاح اساسنامه دیوان [۱۴۰۲-۰۸-۱۳] [مطالب]
اقدامات سازمان ملل متحد برای صلح سازی در سودان [۱۴۰۲-۰۳-۱۶] [مطالب]
تبعات حقوقی و سیاسی کلان داده ها در صلح و امنیت بین المللی [۱۴۰۱-۰۶-۰۵] [مطالب]
قطعنامه جدید مجمع عمومی؛ سرآغاز تحدید اعمال حق وتو [۱۴۰۱-۰۲-۲۴] [مطالب]
فرصتی دوباره به صلح ، تعارض با حق وتو [۱۴۰۱-۰۲-۱۷] [مطالب]
نشست ویژه مجمع عمومی در پرتو قطعنامه اتحاد برای صلح در پی تهاجم روسیه به اوکراین [۱۴۰۱-۰۱-۲۳] [مطالب]
سازمان ملل متحد و نظمی پیش رو؟ [۱۴۰۱-۰۱-۲۰] [مطالب]
ورزش جهانی در دو راهی ارزش‌های متزاحم [۱۴۰۰-۱۲-۲۱] [مطالب]
«مشروعیت» سازمان‌های بین‌المللی و نیاز همکاری [۱۴۰۰-۰۱-۱۷] [مطالب]
ارزیابی قطعنامه 2565 شورای امنیت در مقابله با کووید_19 [۱۳۹۹-۱۲-۲۳] [مطالب]
برایان اُرکهارت: مردی برای تمام فصول [۱۳۹۹-۱۰-۲۳] [مطالب]
حقوق زنان در آینه عملکرد کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد [۱۳۹۹-۰۸-۰۲] [مطالب]
سازمان ملل و تعهد به توانمندسازی سایبری [۱۳۹۹-۰۷-۲۵] [مطالب]
تاملی بر نقش شورای امنیت بعنوان رکن اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی در پرتو تحلیل قطعنامه اعلام آتش بس جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (قطعنامه ۲۵۳۲) [۱۳۹۹-۰۴-۱۷] [مطالب]
توافق صلح آمریکا_طالبان در پرتو حقوق بین‌الملل [۱۳۹۹-۰۳-۱۳] [مطالب]
مجموعه مقالات همایش «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای» [۱۳۹۷-۰۸-۱۳] [مطالب]
کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد با تأکید بر صلح و امنیت بین المللی [۱۳۹۶-۰۶-۲۲] [مطالب]
کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد با تأکید بر صلح و امنیت بین المللی [۱۳۹۵-۱۱-۰۹] [مطالب]
گزارش نشست «جوانان، صلح و امنیت» [۱۳۹۵-۰۵-۲۵] [مطالب]
همایش حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای [۱۳۹۵-۰۲-۲۴] [مطالب]
نشست «جوانان، صلح و امنیت» [۱۳۹۵-۰۲-۲۱] [مطالب]
گزارش نشست علمی «صلح؛ از آرمان تا واقعیت» [۱۳۹۴-۱۲-۲۶] [مطالب]
کارگاه آموزشی «سازمان های غیردولتی و صلح جهانی» [۱۳۹۴-۱۱-۱۷] [مطالب]

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر