پنهان ترین جنایت ارتکابی علیه زنان اوکراینی در جنگ روسیه و اوکراین (بخش دوم) [۱۴۰۱-۰۸-۱۷] [مطالب]
پنهان ترین جنایت ارتکابی علیه زنان اوکراینی در جنگ روسیه و اوکراین (بخش اول) [۱۴۰۱-۰۸-۱۴] [مطالب]
عراق علیه کویت، حقوق بین الملل علیه لویاتان [۱۴۰۱-۰۶-۲۹] [مطالب]
نقش هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه و پیامدهای حقوقی آن [۱۴۰۱-۰۶-۱۲] [مطالب]
رمزارزها و مخاصمات مسلحانه [۱۴۰۱-۰۶-۱۰] [مطالب]
حقوق بین‌الملل علیه حقوق بین‌الملل؛ بازخوانی بیانیۀ مشترک روسیه و چین که چند هفته پیش از حمله به اوکراین منتشر شد [۱۴۰۰-۱۲-۱۲] [مطالب]
درنگی کوتاه در ریشه های تاریخی جنگ روسیه و اوکراین [۱۴۰۰-۱۲-۱۰] [مطالب]
اِکوسید و دیوان کیفری بین المللی [۱۴۰۰-۰۶-۲۰] [مطالب]
رای نهایی دیوان کیفری بین المللی در پرونده دامینیک اونگون [۱۴۰۰-۰۴-۱۲] [مطالب]
پرونده احمد المهدی: نخستین رسیدگی دیوان کیفری بین المللی پیرامون جنایات جنگی علیه اموال فرهنگی [۱۴۰۰-۰۴-۰۵] [مطالب]
گزارشی از پرونده بوسکو نتاگاندا نزد دیوان کیفری بین المللی [۱۴۰۰-۰۴-۰۱] [مطالب]
پناهندگان غزه و حق تعیین سرنوشت جمعی [۱۴۰۰-۰۳-۱۱] [مطالب]
احراز صلاحیت دیوان کیفری بین المللی درخصوص ارجاع وضعیت فلسطین توسط دادستان [۱۳۹۹-۱۱-۲۵] [مطالب]
تحلیل گزارش دادستان دیوان بین المللی کیفری در خصوص وضعیت بریتانیا_عراق [۱۳۹۹-۱۰-۱۹] [مطالب]
استرالیا و کشتار غیرنظامیان در افغانستان از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [۱۳۹۹-۰۹-۲۹] [مطالب]

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر