اعلام خاتمه وضعیت اضطراری بین المللی کرونا: نگاهی به آثار حقوقی احتمالی [۱۴۰۲-۰۳-۰۹] [مطالب]
برخی ملاحظات درخصوص تعلیق حقوق مالکیت فکری واکسن کرونا و موضع موافقتنامه تریپس [۱۴۰۰-۰۲-۲۸] [مطالب]
توزیع عادلانه واکسن کرونا در پرتو قطعنامه 14|46 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد [۱۴۰۰-۰۲-۲۵] [مطالب]
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر [۱۳۹۹-۰۹-۲۰] [مطالب]
عملکرد سازمان جهانی بهداشت در دوران همه گیری ویروس کرونا [۱۳۹۹-۰۷-۱۲] [مطالب]
مرکز داوری ایکسید: ویروس کرونا و شیوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی [۱۳۹۹-۰۷-۰۵] [مطالب]
بیانیه آکسفورد و تعهدات حقوقی بین‌المللی دولت ها در قبال عملیات سایبری در سایه پاندمی کرونا [۱۳۹۹-۰۵-۱۸] [مطالب]
چالش های سیاست های جنسیتی مهاجرت در راستای تحقق حق بر سلامت در پاندمی کرونا [۱۳۹۹-۰۴-۲۱] [مطالب]
تاملی بر نقش شورای امنیت بعنوان رکن اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی در پرتو تحلیل قطعنامه اعلام آتش بس جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (قطعنامه ۲۵۳۲) [۱۳۹۹-۰۴-۱۷] [مطالب]
بحران کرونا و حقوق بین الملل مالکیت فکری [۱۳۹۹-۰۳-۱۷] [مطالب]
کرونا و گذار از سامانه ی بین المللی وستفالی [۱۳۹۹-۰۳-۱۰] [مطالب]
کرونا و ضرورت مسئولیت محض دولت‌ها برای جبران خسارات فرامرزی [۱۳۹۹-۰۳-۰۹] [مطالب]
کرونا و حقوق بین الملل مرتبط با توسل به زور: ضرورت دوری جستن از نظامی کردن واژگان [۱۳۹۹-۰۳-۰۹] [مطالب]
کرونا و حق بر سلامت زنان [۱۳۹۹-۰۳-۰۹] [مطالب]
کرونا چه بر سر جهانی‌سازی و حقوق شهروندی می‌آورد؟ [۱۳۹۹-۰۳-۰۹] [مطالب]
راهکارهایی برای مدیریت اختلافات ورزشی در دوران پساکرونا [۱۳۹۹-۰۳-۰۸] [مطالب]
کرونا و آزمون کارآمدی سازمان جهانی بهداشت [۱۳۹۹-۰۳-۰۸] [مطالب]
نگاهی کلی به عملکرد سازمان جهانی بهداشت در بحران کرونا [۱۳۹۹-۰۳-۰۸] [مطالب]
حفاظت از حقوق مردمان بومی در پرتو اصل عدم تبع یض؛ کرونا معیاری برای سنجش [۱۳۹۹-۰۳-۰۷] [مطالب]
درخشش داوری در دوران کرونا و پساکرونا [۱۳۹۹-۰۳-۰۷] [مطالب]
ویروس کرونا تهدید مشترک بشری در برابر نفع مشترک بشری [۱۳۹۹-۰۳-۰۶] [مطالب]
بحران کرونا و مکانیسم‌های حقوق بین المللی تأمین اجتماعی: ضرورت مراقبت‌های درمانی [۱۳۹۹-۰۳-۰۶] [مطالب]
جنایت علیه بشریت در لباس تحریم های عصر کرونا [۱۳۹۹-۰۳-۰۵] [مطالب]
کرونا و حقوق بین الملل محیط زیست [۱۳۹۹-۰۳-۰۴] [مطالب]


آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر